Usluge koje nudim

Google Analytics

Preduslov za svaki dalji razvoj vašeg biznisa jeste detaljna analiza vašeg sajta, merenje rezultata, praćenje kretnji i ponašanje vaših posetilaca.

Google Ads

Najefikasniji način oglašavanja i promovisanja vašeg biznisa i usluga na internetu. Plaćate samo kada neko klikne na vaš sajt ili na ostvarenu konverziju.

Google Tag Manager

Postavljanje i praćenje makro/mikro konverzija. Kao i ostalih aktivnosti na web stranicama kroz alat Google Tag Manager(conversion, scroll depth, events…).

Google Data Studio

Google Data Studio pruža sve što vam je potrebno za pretvaranje analitičkih podataka  u informativne, lako razumljive izveštaje putem vizuelizacije podataka. 

Optimizacija i analiza online poslovanja je ključni segment za vaš dalji razvoj.

Sam broj posetioca sajta ne znači puno ako se saobraćaj ne pretvori u što veći procenat ostvarenih konverzija. Odnosno ukoliko posetioci ne kupe prozvod ili uslugu.

Ispravna optimizacija sajta kao i konverzija je suštinski najvažniji deo digitalnog marketinga i na to treba gledati kao kamen temeljac vašeg online poslovanja i nastupa.

Analiza tržišta, ključnih reči kao i prikupljanje neophodnih podataka

Detaljno upoznavanje sa vašim biznisom, kako bi se istražile relevantne ključne reči na osnovu kojih bismo analizirali konkurenciju i tržište.

Optimizacija i digitalno oglašavanje

Izgraditi vašu strategiju i kampanje na osnovu prethodne analize, koja će garantovati ostvarivanje većeg broja makro/mikro konverzija. Odnosno vaših poslovnih ciljeva.